Obsługa prawna kredytów frankowych

Nasi pełnomocnicy pomagają osobom posiadającym kredyt frankowy. Dotychczasowe orzecznictwo sądów w sprawach kredytów frankowych nie dawało gwarancji jednej linii orzeczniczej, a tym samym wiązało się ze znacznym ryzykiem procesowym (...)

Obsługa Prawna Kredytów frankowych (pdf)

Dotychczasowe orzecznictwo sądów w sprawach kredytów frankowych nie dawało gwarancji jednej linii orzeczniczej, a tym samym wiązało się ze znacznym ryzykiem procesowym. Pod tym kątem rok 2019 miał być przełomowy dla osób posiadających kredyty frankowe. Sprawą bowiem zajął się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Zapowiedzią korzystnych rozstrzygnięć było stanowisko rzecznika Trybunału (link).
W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE) wydał wyrok w sprawie zapytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Warszawie. Stanowisko daje frankowiczom nowy oręż w postępowaniach sądowych przeciwko bankom, zwiększając szanse powodów nawet na unieważnienie lub przelutowanie zawartych umów kredytowych.

Kancelaria oferuje:
bezpłatną wstępną weryfikację,
Po zleceniu sprawy:
  • analizę treści umowy pod kątem klauzul niedozwolonych (wyliczenie wysokości raty i ustalanie kursu, uruchomienie kredytu, ubezpieczenia),
  • analizę możliwości unieważnienia umowy,
  • analizę możliwości utrzymania obowiązywania umowy z wyłączeniem klauzul niedozwolonych,
  • określenie wartości dochodzonych świadczeń,
  • przerwanie biegu przedawnienia,
  • reprezentację w postępowaniu przed sądami zarówno w sprawach o zapłatę jak i o zawezwanie do próby ugodowej (przerywające bieg przedawnienia)
  • konkurencyjne wynagrodzenie.

Jakie sprawy prowadzimy:
  • umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego
  • w niektórych przypadkach umowy kredytu denominowanego we franku szwajcarskim,
Skontaktuj się w celu otrzymania oferty prowadzenia Twojej sprawy.