Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, POSTĘPOWANIE PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ (KIO)

OBSŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 • - analiza Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
 • - weryfikacja prawidłowości działań Zamawiającego,
 • - weryfikacja prawidłowości działań oraz oferty Wykonawców,
 • - przygotowywanie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO),
 • - reprezentacja przed KIO,
 • - przystąpienie do postępowania przed KIO i przygotowanie sprzeciwu,
 • - przygotowywanie skargi oraz reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
 • - przygotowywanie skargi oraz reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

Kancelaria oferuje:
 • - analiza Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
 • - weryfikacja prawidłowości działań Zamawiającego,
 • - weryfikacja prawidłowości działań oraz oferty Wykonawców,
 • - przygotowywanie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO),
 • - reprezentacja przed KIO,
 • - przystąpienie do postępowania przed KIO i przygotowanie sprzeciwu,
 • - przygotowywanie skargi oraz reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
 • - przygotowywanie skargi oraz reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

Skontaktuj się w celu otrzymania oferty prowadzenia Twojej sprawy.